#2

lulum, melulum v mengemut (Jw), mengulum

semalu n daun hidup, kejut-kejut, putri malu, rebah bangun, sikejut

burakah a Mk aga, agul, anggak (Jw), angkuh, arogan, bengah (ark), besar cakap/kecek/kepala/mulut, bongak, bongkak, congkak, gaduk (Mk), jemawa (kl), kacak, langguk, lantam, mengangkat diri, pongah, rangah, ria (Ar), sombong, tinggi hati, uju (Mk)

geriak, menggeriak v mengeriap; berkerubung, berkerumun, berserengam (ark), membelar, menggerayang, menggerumut, menyeligit, menyemut; menggerayang

lintar n lingkar

Comments